Maliye 2 bin personel işe alacak

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, 2 bin vergi müfettiş yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, giriş sınavı yazılı bölümü tüm alanlarda, 28 Eylül Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Bu sınavda başarılı olanlar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak.

Sınava girecek adaylarda "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak, sınavın yapıldığı yılın Ocak
ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01 Ocak 1978 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak, en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik programları ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak, daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak, 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden herhangi bir puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak, sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak, yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak" koşulları aranacak.

Sınava başvurular 12 Ağustos Pazartesi gününden 23 Ağustos 2013 Cuma günü saat 17.30'a kadar devam edecek. Yazılı sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, ayrıca adayların adresine belge gönderilmeyecek. Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı ile başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler www.vdk.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.